Kontakt

Adresa sídla :
Mgr. Miriama Soľárová - SEWELIN
Vážska 305/41
911 05 Trenčín
Slovensko

IČO: 46977074
DIČ: 1080711588

Korešpondenčná adresa:
Mgr. Miriama Soľárová - SEWELIN
Vážska 41
911 05 Trenčín
Slovensko

Telefón:
+421 948 930 297 (11:00h - 18:00h)

Email:
sewelin@sewelin.sk

 

Číslo účtu v EUR: 2800937618 / 8330
Peňažný ústav: FIO banka
IBAN: SK13 8330 0000 0028 0093 7618
BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

Číslo účtu v CZK: 2800937618 / 2010
Peňažný ústav: FIO banka
IBAN: CZ02 2010 0000 0028 0093 7618
BIC / SWIFT: FIOBCZPP

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/ 6400 109
fax. č.: 032/ 6400 108
e-mail: tn@soi.sk